Melinčke ciglarke

  • Dragica Pozderec

    Melinčke ciglarke so Marta Kocet, Marjana Škafar, Cvetka Serec, Vida Dugar in Dragica Pozderec. Glavni namen njihovega delovanja je ohranjanje domače, prekmurske ljudske pesmi.

  • Melinčke ciglarke

    V vasi Melinci je glasbeno življenje zelo pestro. Zraven mešanega zbora, ki uspešno deluje že vrsto let, sta se formirali še dve glasbeni skupini: moška skupina "Melinčki ciglari" in ženska skupina "Melinčke ciglarke".

    Glavni namen njihovega delovanja je ohranjanje domače, prekmurske ljudske pesmi.

  • Fotografije